Xây dựng đảo thiên đường

Xây dựng đảo thiên đường

Giới thiệu

Hòn đảo của bạn bị cơn bão Sơn Tinh tàn phá, đưa về thời kì đồ đá. Hãy tái xây dựng lại hòn đảo của bạn bằng cách đưa ra quyết định hợp lý về thứ tự công nghệ ưu tiên phát triển, hòn đảo được coi là hoàn hảo nếu tất cả các công nghệ đạt level max.


Cách chơi

Dùng chuột để tương tác trong game. Lưu ý các công nghệ ảnh hưởng đến sự phát triển lẫn nhau.