Giới thiệu

Trò chơi tìm từ cũng là một cách để học từ vựng tiếng Anh. Trò chơi sẽ đưa ra một số từ vựng để bạn tìm trong ô chữ, hãy thử sự tinh mắt và khả năng từ vựng của bạn trong game. Các từ có thể sắp xếp theo các chiều: ngang, dọc, chéo, và xếp ngược từ.


Cách chơi

Sử dụng chuột trái giữ và kéo từ chữ cái đầu tiên đến chữ cái cuối cùng của từ cần tìm.