Giới thiệu

Bạn có yêu thích thêu thùa không? Có tất cả 6 bức tranh về Mario và những người bạn của anh ấy để bạn có thể thêu dệt theo. Hãy thể hiện khả năng nhanh tay nhanh mắt của mình để ghi nhớ các bức ttranh và thêu thành một bức giống hệt. Chúc bạn may mắn!


Cách chơi

Sử dụng chuột để chơi game này!