Sudoku

Sudoku

Giới thiệu

Chọn mức độ khó dễ trước khi chơi
Điền vào các cột và hàng với số 1-9
Chọn một con số bằng cách nhấp chuột vào một ô (bằng chuột) hoặc một keyboad [1-9] key
Xóa một số bằng cách nhấn vào nút của tế bào (x) hoặc nhấn nút 'Xóa' chìa khóa trong khi chuột trên một tế bào
Ban có 9 vùng, từng có 9 ô
Quy tắc 1 - mỗi khu vực bao gồm các con số duy nhất (09/01)
Quy tắc 2 - mỗi Row của hội đồng quản trị bao gồm các con số duy nhất (09/01)
Quy tắc 3 - mỗi cột của bảng bao gồm các con số duy nhất (09/01)

Cách chơi