Đế chế Mini

Đế chế Mini

Giới thiệu

Bạn sẽ đóng vai nhà lãnh đạo của đế chế loài người, xây dựng quân đội và chiến đấu, đánh chiếm vùng đất của quỷ. Có nhiều loại quỷ với nhiều thuộc tính khác nhau, bạn sẽ phải xây dựng quân đội phù hợp để chống lại chúng


Cách chơi

Dùng chuột để điều khiển