Giới thiệu

Trò chơi dựa trên bộ phim Tiết Khí Sư Cuối Cùng (2010). Hãy chọn một trong 4 quốc gia  Khí, Thủy, Thổ và Hỏa và tự xây dựng nhân vật của mình và đánh bại 20 đối thủ với khả năng điều khiển nguyên tố khác nhau. 


Cách chơi

 

Tấn công:

  • Space
  • Xuống, Xuống, Space
  • Lên, Xuống, Space

Phòng thủ:

  • Lùi
  • Lùi, Space
  • Xuống, Lùi, Space

Tấn công đặc biệt: giữ nút Xuống và ấn Space liên tục cho đến khi đầy thanh Chi.