Giới thiệu

Ông sếp đáng ghét luôn tìm mọi cơ hội để chỉ trích, phê bình và soi mó nhân viên cấp dưới. Hãy trả thủ sếp bằng cách đánh lén và làm cho ông ấy tức điên lên. Để hoàn thành nhiệm vụ bạn phải tìm ra 7 cách khác nhau để đánh lén. Chúc bạn may mắn!


Cách chơi

Sử dụng chuột để chơi game này!