Giới thiệu

Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc sẽ đưa linh hồn đã chết về với thế giới khác? Một trò chơi vô cùng sợ hãi và thích hợp đối với ai mê cảm giác mạnh. Hãy thử tìm hiểu xem sao?


Cách chơi

Sử dụng chuột để thao tác