Biệt Đội Đánh Thuê

Biệt Đội Đánh Thuê

Giới thiệu

Bạn là nhà khoa học thiên tài khám phá ra hợp chất có thể thay đổi vận mệnh của toàn nhân loại. Thật không may, những kẻ khủng bố đã tấn công, đe dọa tính mạng bạn hòng dùng nó vào mục đích đen tối. Đã đến lúc bạn cầm súng và cùng biệt đội đánh thuê chống lại kẻ gian ác

Cách chơi

Dùng tổ hợp phím W,A,S,D hoặc 4 phím mũi tên để di chuyển. Dùng chuột để ngắm và bắn