Bảo vệ thành Troy

Bảo vệ thành Troy

Giới thiệu

Game Bảo vệ thành Troy của Vương Quốc Game : Nhiệm vụ của bạn là bảo vệ thành Troy huyền thoại trước sự xâm lăng của quân địch


Cách chơi

Sử dụng chuột để thực hiện các tao tác