Giới thiệu

Tạo ra nhân vật của riêng bạn và thách thức đụng tốt nhất thế giới! Chọn quốc gia của bạn và chiến đấu chống lại 20 Benders trong giải đấu cuối cùng này. Chúc may mắn cho bạn nắm vững uốn!

Cách chơi

Không có hướng dẫn cung cấp